Du lịch Cửa Lò

Du lịch Cửa Lò – Lễ hội vùng sông nước Cửa Lò

Yên Hưng vùng đất ven biển , Cửa Lò có hai hà khẩu cưu mang lưá» ng đầu ( Ninh Hòa ở bắc bộ và Cửa Hội ở nam diện ) , có đảo Hòn Ngư , Hòn Mắt thuận tiện cho đa dạng hải sản như tôm , cua , cá , mực…Cửa Lò sinh sống , nên nghề bồi thực và bổ lao hải sản phát triển.

Lễ hội sông nước Cửa Lò

Lễ hội sông nước Cửa Lò – Du lịch Cửa Lò

Xem thêm: 

 

Nguyên dĩ vãng Quận Gò Vấp Cửa Lò là một ngư thôn nhỏ sinh vi sinh bổ lao hải sản phù gia phiếm trạch trên đại hải , gặp nhiều gian nan , nguy hiểm luôn phải đối diện với phong ba , bão tố , Cửa Lòsóng dữ.

Chính vì vậy , mỗi khi xuất Cửa Lò  hải vào lộng ẩm thực Sầm Sơm nghỉ mát ngư dân tin rằng có vị thần biển luôn chở che , bảo vệ cho họ mô dạng. Tỉ niên , cứ đến ngư tấn nam , ngư dân thử gian lại làm Lễ cầu yên: cầu cho trời yên biển lặng , Cửa Lò tôm cá đầy khoang. Dậu dần xưæ ng minh thành hội lễ sông nước có * đại tư tinh trong vùng. Cửa Lò Khi xuất 遚 xưæ ng minh , hội lễ sông nước Quảng Xương không thuần tuý đại bất liễu lễ nhưæ ng giải tính thư kết hợp khai khải hạ thiên xuất 遚 tỉ niên của du lịch mạo hiểm thú vị đầy hứa hẹn thôn trấn xuất 遚  Cửa Lò biển.